Aktualności

Aktualności (6)

Od 2014 roku pod patronatem miesięcznika „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA" i w ramach Wydaw­nictwa PUBLICUS funkcjonuje Centrum Kształcenia Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych.

Centrum zostało wpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2014.

W kilkunastoletnim już doświadczeniu naszej działalności szkoleniowej - m.in. w ramach zasłużonej i docenianej przez środowisko zamówieniowe „Szkoły Doradcy" - otworzyliśmy nowy, ważny rozdział. Przystąpiliśmyj pracy na rzecz kształtowania i utrwalania zawodu o specjalności: specjalisty ds. zamówień publicznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal­ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.), wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r, nr 69, poz. 415, z późn. zm.), określiło klasyfikację zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

Klasyfikacja ta jest stosowana w zakresie: 1) pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego; 2) szkolenia zawodowego; 3) gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 4) prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.

To początek drogi do zbudowania podstaw kwalifikacyjnych nowego zawodu, a jednocześnie konstruowania indywidu­alnych programów rozwoju zawodowego osób, które będą się chciały z nim na trwałe związać. Przykładem może być wskazanie w Krajowym standardzie kompetencji zawodowych m.in. na rangę tego zawodu (specjalista), na niezbędne minimalne wykształcenie (licencjat lub studia podyplomowe) oraz perspektywę awansu (po pięciu latach na stanowisku specjalisty na kierownika zespołu ds. zamówień publicznych).

Zamierzamy wykorzystać doświadczenie siedemnastu lat działalności w zakresie współkształtowania systemu zamówień publicznych oraz wiedzę i umiejętności setek naszych ekspertów, autorów oraz najwybitniejszych w Polsce wykładowców i trenerów sprawdzonych w naszej działalności szkoleniowej.

Osoby zaiteresowane zpraszamy do kontaktu.

poniedziałek, 18 listopad 2013 00:00

200 numer miesięcznika "Zamówienia Publiczne DORADCA"

Napisane przez

Z radością informujemy, że miesięcznik "Zamówienia Publiczne DORADCA", wydawany przez ponad 17 lat przez Wydawnictwo Publicus sp. z o.o.obchodzi jubileusz.Wydanie grudniowe będzie już 200 numerem ogólnopolskiego miesięcznika adresowanego do zamawiających i wykonawców.

 W tym czasie na łamach ZP DORADCY:

  • publikowało ponad 230 autorów
  • ukazało się ponad 3000 artykułów poświęconych wyłącznie zamówieniom publicznym
  • pojawiło się ponad80 wywiadów z najwybitniejszymi specjalistami współtworzącymi polski system zamówień publicznych

Zdecydowana większość Czytelników prenumeruje DORADCĘ od wielu lat, nierzadko od pierwszego numeru bowiem kolejne jego wydania tworzą w biblioteczce każdego zamawiającego oraz wykonawcy niezbędny i praktyczny poradnik, który dzięki przejrzystemu ujęciu problemów ułatwia uporanie się z procedurą, umożliwia bieżące śledzenie przepisów w oparciu o komentarze i opinie wybitnych specjalistów a także udostępnia przydatne akty prawne i wzory dokumentów. W każdym wydaniu nie brakuje także informacji o bieżących wydarzeniach w systemie zamówień publicznych.

Czytelnikom dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, piszącym dla nas Autorom za pomysły i dobrą współpracę a Redakcji miesięcznika „Zamówienia Publiczne DORADCA” życzymy owocnej pracy i kolejnej – co najmniej – dwusetki wydań.

Aby zamówić prenumeratę miesięcznika "Zamówienia Publiczne DORADCA"kliknij tutaj >>>

W związku z jubileuszem miesięcznika wydawca przygotował konkurs. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić jubileuszową ankietę. Zapraszamy!

czwartek, 19 grudzień 2013 00:00

"Dyscyplina Finansów Publicznych" już dostępna

Napisane przez

Od początku grudnia 2013 r. dostępna jest w sprzedaży najnowsza publikacja Wydawnictwa Publicus pt.„DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego”, powstała we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach konferencji pn. Dyscyplina Finansów Publicznych - stan obecny i kierunki zmian.

Publikacja ta stanowi odpowiedź środowiska na wciąż zmieniające się uregulowania prawne, dotyczące odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.Na 644 stronach mieści się 35 artykułów autorstwa wybitnych specjalistów oraz zbiór wybranych 21 orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przydatnych w codziennej pracy Zamawiających.

Wszechstronne ujęcie tematyki dotyczącej finansów publicznych, zamówień publicznych, czy dyscypliny finansów publicznych oraz szerokie wykorzystanie aktualnego orzecznictwa sprzyja solidnemu i głębokiemu osadzeniu w aktualnej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej. Rozważania prawne i ekonomiczne uzupełniono uwagami etycznymi. Ponadto uwzględniono również kontekst międzynarodowy, wskazując na prawo i doświadczenia niemieckie, ukraińskie, włoskie i francuskie.

Publikacja ta stanowi praktycznie jedyne źródło wypowiedzi doktryny oraz praktyków w zakresie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji >>>

 

NIE MOŻE JEJ ZABRAKNĄĆ W TWOJEJ BIBLIOTECZCE – ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

 

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego

 

Redakcja: dr Marcin Smaga, Mateusz Winiarz

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

dr hab. prof. UEK Krzysztof Surówka
 

KRAKÓW 2013


Ilość stron: 644

 

Wydawnictwo PUBLICUS sp. z o.o.

ISBN 83-88730-20-7

 

Cena: 132 zł (w tym 5% Vat)*

*Koszty wysyłki pokrywa Wydawca

 

Książkę można zamawiać telefonicznie pod numerem 22 610 10 99

lub poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.publicus.pl już od 22.11.2013 r.

 

piątek, 07 czerwiec 2013 15:10

GMINA W RUCHU!

Napisane przez

Z radością informujemy, że od majowego wydania Magazyn Gmina jest dostępny we wszystkich punktach sieci dystrybucyjnej Ruchu.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia debaty na temat PPP, w trakcie której zaproszeni eksperci próbują ustalić jakie są oczekiwania partnera publicznego i partnera prywatnego, jak dokonać optymalnego podziału ryzyka w ramach PPP, a także co wyznacza granicę ryzyka ponoszonego przez każdego z partnerów.

Wydawnictwo Publicus od października 2012 roku jest wydawcą magazynu samorządowego Gmina. Dotychczas Gmina ukazywała się w prenumeracie bezpłatnej, a od numeru kwietniowego nasz miesięcznik dostępny będzie wyłącznie w odpłatnej prenumeracie. Wynika to z konieczności dostosowania pisma do realiów rynku prasowego, a także z wymogów związanych z profesjonalizacją magazynu.

Zachęcamy Państwa do lektury i zaprenumerowania magazynu Gmina, który może stać się Państwa ulubionym periodykiem!

Cena jednego egzemplarza wynosi zaledwie 6,50 zł (w tym 8 proc. VAT).

Prenumeratę zamawiać można: na formularzu załączonym do miesięcznika, przez stronę internetową www.magazyngmina.pl, na której znajduje się interaktywny druk zamówienia prenumeraty, telefonicznie u Wydawcy - tel. (22) 610 10 99 w. 21.

Wśród pierwszych trzystu prenumeratorów rozlosujemy:

  • jedno miejsce na Uczelni Łazarskiego na podyplomowym studium zamówień publicznych
  • cztery bezpłatne prenumeraty magazynu GMINA na 2014 r.
  • cztery bezpłatne prenumeraty miesięcznika ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA na 2014 r.

Serdecznie zapraszamy - prenumerujcie i czytajcie GMINĘ.

Zespół redakcyjny magazynu samorządowego Gmina