AKTUALNOŚCI

CENTRUM KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

14-03-2018

 Od 2014 roku pod patronatem miesięcznika „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA" i w ramach Wydaw­nictwa PUBLICUS funkcjonuje Centrum Kształcenia Specjalistów do spraw Zamówień Publicznych. Centrum zostało wpisane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00310/2014. W kilkunastoletnim już doświadczeniu naszej działalności szkoleniowej - m.in. w ramach zasłużonej i docenianej przez środowisko zamówieniowe „Szkoły Doradcy" - otworzyliśmy nowy, ważny rozdział. Przystąpiliśmyj pracy na rzecz kształtowania i utrwalania zawodu o specjalności: specjalisty ds. zamówień publicznych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjal­ności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r.), wydane na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ...

201905

Miesięcznik dla zamawiających i wykonawców

  • WRZESIEŃ 2019
  • Temat numeru: NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  • Licytacja elektroniczna
  • Ocena dokumentów niewymaganych
  • Umowa o usługi przyjmowania elektronicznych wniosków i ofert
  • Wdrażanie elektronicznych środków dowodowych w postępowaniu przed KIO
  • Zamawianie wybranych usług telekomunikacyjnych oraz usług „w chmurze”
Odwiedź Doradcę